Hurda Metal Borsası Nedir?By
editor
17 Mart 22
0
comment

Hurda Metal Borsası Nedir?

 

Hurdalar, kullanılmayan ya da eski metal eşyaların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla geri dönüşüme gönderilmesine denmektedir. Bu piyasa da çalışmak isteyenlerin bilmesi gereken ilk şey hurda piyasasının bir nevi geri dönüşüm işlemi olduğunu bilmektedir. Bu piyasada kullanılmayan metalleri almak için büyük bir rekabet olduğu söylenebilir.

Özellikle kaliteli metallerin elde edilmesi için birçok hurda toplayıcısı ve toptancısı birbiri ile yarışmaktadır. Metallerin türü ve yapısı da bu mücadele de önemli bir belirleyicidir. Metallerin aranan ve geri dönüşüm için daha uygun metaller olması önemlidir. Dolayısıyla metallerin fiyatlarını belirlemek ve en uygun ürüne yeniden dönüştürülmesini sağlamakta hurdacılık ve hurda borsası için oldukça önemlidir.

 

Metaller bugün esas olarak Londra ve New York’taki metal borsalarında işlem görmektedir. LME, dünyanın en önemli metal ticaret merkezi olarak kabul edilir. Dünya çapında dört metal borsası daha var. Klasik borsaların aksine, metal borsalarında işlem gören metallerin fiziksel olarak da depolanabileceği lisanslı çok sayıda depo bulunur.

 

LONDRA METAL BORSASI

Uluslararası metal ticaretinin merkezi Londra’dır. Londra Metal Borsası (LME), metaller için en önemli ticaret yeridir – dünyadaki demir dışı metallerin fiyatları buna dayanmaktadır. Şu anda 11 farklı metalin ticareti yapılıyor. Demir dışı metaller, küçük metaller (ikincil metaller olarak adlandırılır) ve çelik. Tek tip bir standart sağlamak için kalite gereksinimleri ve ticarete konu olan parti büyüklükleri ilgili sözleşme şartnamelerinde tanımlanmıştır.

 

LME’nin temel işlevleri

LME temelde üç temel işlevi yerine getirir: Dünya çapında üreticiler, tüccarlar ve işleyiciler tarafından fiziksel sözleşmelerinde (fiyatlandırma) uygulanan uluslararası kabul görmüş metal fiyatları borsada günlük olarak oluşturulur. Riskten korunma işlemleri, üretim, işleme, ticaret ve tüketimin her aşamasında vadeli işlemler yoluyla fiyat risklerinden korunmak için kullanılabilir. LME’nin, ticareti yapılan metallerin fiziksel olarak depolanabileceği ve kaldırılabileceği (teslimat) lisanslı depoları vardır. Ayrıca, bir metal tedarikçisi herhangi bir zamanda LME aracılığıyla mevcut piyasa fiyatından (son çare piyasası) satabilir. Londra Metal Borsası toplam üç işlem platformu sunar. Klasik halka ticaretine ek olarak, elektronik platform LME-Select ve telefon piyasası da bulunmaktadır. Borsanın kendisi ticaretle uğraşmamaktadır. Sadece işleyen bir borsanın altyapısını sağlar.

 

DİĞER METAL BORSALARI

LME’ye ek olarak, dört önemli metal borsası daha var. New York’ta COMEX, Singapur’da SIMEX, Şanghay’da SHFE ve Kuala Lumpur’da KLTM.

  • New York Ticaret Borsası, COMEX
  • Endonezya Emtia ve Türev Ürünler Borsası, ICDX
  • Şanghay Vadeli İşlemler Borsası, SHFE
  • Kuala Lumpur Kalay Borsası, KLTM

 

Hurda Borsasında Metallerin Türleri ve Önemi

Hurdacılıkta metallerin çeşitleri ve kullanım alanları oldukça önemli bir yere sahiptir. Kullanılmayan ve atılmaya uygun olan metallerin geri dönüştürülmesini sağlamak pek çok açıdan katkı sağlayan bir işlemdir. Özellikle beyaz eşya ya da kapı gibi eşyalardan çıkan ürünlerin geri dönüştürülmesi ve farklı alanlarda kullanılması oldukça yaygındır.

Diğer yandan ev inşaatından ya da sökülen yerlerden çıkan demir gibi metal parçalarında diğer alanlarda kullanılması için de geri dönüşüm hizmetlerinden yardım alınmaktadır. Bu noktada hurdalar arasında hangi metalin kullanıldığı ve ne amaçla kullanıldığı oldukça önemlidir.

Dolayısıyla, hurdacılık yapan, hurda toplayan ya da toptan alan kişilerin hurda metallerine türlerine ve kullanılabilecekleri alanlara hakim olması gerekmektedir. Hurdacılık yapan kişi eğer bu türleri ve çeşitleri yeteri kadar bilmiyorsa bazı ürünlerin değerini bilmediği için almadığı gibi bazı metalleri de ederinden yüksek fiyatlara alabilir. Bu nedenledir ki hurdacılık yapan kişi fiyatı belirlemek, değerli metalleri bulmak için metal türlerine hakim olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.vdm.berlin/themen.php?i=15#:~:text=Die%20Londoner%20Metallb%C3%B6rse%20(LME)%20ist,(sogenannte%20Nebenmetalle)%20und%20Stahl.