Elektronik Hurda



By
ethic
08 Eylül 21
0
comment
Elektronik Hurda - Ethic Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektronik hurda, elektronik ürünlerin içerisinde bulunan ve geri dönüşüme dahil olan elektronik malzemeler olarak bilinir. Bilindiği üzere hurdacılık sektörü başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada hızlı bir gelişim içerisine girmektedir. Bu nedenle elektronik hurda ve bunun gibi pek çok hurda değer kazanmakta ve geri dönüşüm merkezilerine gönderilmektedir.

Elektronik hurda alımı yapan yerler, sektörü yakından takip eden ve sektöre uygun hareket firmalar olur çoğunlukla. Müşteriden satın alınan elektronik hurdaların, tekrar üretim sektörüne kazandırılması mümkün olmadığı için bu hurdalar, geri dönüşüm için oldukça ideal ürünlerdir. Peki ama elektronik hurdalar tam olarak nedir ve bu tür hurdaların geri dönüşümleri nasıl yapılır?

Elektronik Hurda Nedir ?

Elektronik Hurda Nedir

Bilindiği üzere teknoloji, oldukça hızlı bir şekilde ilerlemekte olup elektronik ürünlerin sayısında da artış yaşanmaktadır. Bu durum, kullanım sürelerini tamamlayan ve elektronik hurda olarak nitelendirilen ürünlerin ortaya çıkmasına neden olur. Radyo, televizyon, bilgisayar, tablet başta olmak üzere pek çok ürün bu kategoride değerlendirilebilmektedir. Kullanım süreleri dolan bu ürünlerin çöp olarak değerlendirilmesi yerine geri dönüşüm merkezilerinde çeşitli işlemlerden geçmesi olanaklıdır. Elektronik hurda alımı yapan yerler, bu ürünleri ayrıştırarak geri dönüşüm merkezilerine göndermekte ve hurdaların geri dönüşüm işlemlerinin profesyonel bir şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesi neden önemlidir sorusu kapsamında, bu ürünlerin çevreye oldukça fazla zarar verdiği cevabını vermek mümkündür. Elektronik hurda alan yerler, kullanım süreleri dolan elektronik malzemelerin çevreye zarar vermelerini önleyebilmek adına onları geri dönüşüm merkezlerinde çeşitli işlemlerden geçirmektedir. Televizyon ve bilgisayarlarda bulunan kurşun, bu ürünlerin artık kullanılmayacak duruma geldiklerinde hem insan sağlığına hem de doğaya ne şekilde zarar verdiklerini gözler önüne sermektedir.

Bu ve bunun gibi hususlar, elektronik ürünlerin neden çöp olarak değerlendirilemeyeceğini açıklamaktadır. Bu nedenle elektronik hurda satışı yapılması ve bu tür hurdaların geri dönüştürülmesi gerekmektedir.

Elektronik Kart Hurdası

Elektronik Kart Hurdası

Elektronik kart hurdası dünya genelinde oldukça fazla kişinin sahip olduğu telefonlarda yer alan GSM kartı, beyaz eşyalarda yer alan beyaz eşya kartları ya da bilgisayarlarda bulunan PC kartıdır. Elektronik ürünlerin kullanım sürelerinin dolması sonrasında bu kartlar, ürünlerden özel yöntemlerle ayrıştırılmaktadır. Elektronik kartlarda 1000 kg içerisinde 80-1400 gram altın madeni olduğu bilinmektedir. Bu nedenle elektrik kart hurdası olarak bilinen hurda türü bir hayli değerlidir.

Elektronik kart hurdalarının satışında hurdanın cins ve türüne göre bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme, fiyat noktasında da belirleyici olmaktadır. Elde edilen elektronik kart hurdaları ilk önce sınıflandırılır, daha sonra ayrıştırılarak geri dönüşüme hazır hale getirilir. Geri dönüşüm merkezlerinde elektronik kart hurdalarına özel işlemler uygulanmakta olup bu işlemler neticesinde hurdalar hızlı ve sorunsuz bir şekilde geri dönüştürülür.

Elektronik Hurda Alımı

Elektronik Hurda Alımı

Elektronik hurdaların alımı, oldukça önemli hususlardan bir tanesidir. Elektronik hurdalar, bu hurdalara sahip müşterilerden alınabilir. Bunun yanı sıra elektronik hurdaların satışını yapan firmalar, yine belirli bir ücret karşılığında bu hurdaları vermektedir. Bu bağlamda elektronik hurda alımı için farklı seçeneklerin bulunduğunu söylemek olanaklıdır.

Hurda satışında müşteriler, ilgili firmaya güven duymak ister. Bu nedenle hurdaların değerinde satın alınıyor olması çok önemlidir. Bazı firmalar, hurdaları gerçeği yansıtmayan fiyatlar üzerinden satın alabilmektedir. Fakat bu durum, müşterilerin firmaya güven duymamasına ve elindeki hurdaları satışa çıkarmamasına neden olur.

Elektronik hurda alımı noktasında ilk önce elektronik hurdalarda detaylı bir analiz yapılması gerekir. Bu analiz ve ayrıştırma işlemleri sonrasında hurdanın değeri belirlenmeli ve müşteriye net bir fiyat verilmelidir. Hurdaların çeşitli yöntemlerle satın alınmasından sonra hurdaların sınıflandırılması adımı uygulanmaktadır. Bu adımda, elektronik hurdaların hangi kategoriye girdiği belirlenmekte ve geri dönüşüm için kolaylık sağlanmaktadır.

Geri dönüşüm öncesi işlemlerin tamamlanması sonrasında uygun araçlarla elektronik hurdalar, geri dönüşüm merkezilerine gönderilmektedir. Merkezde bulunan personeller, elektronik hurdaların geri dönüştürülebilmesi için bu hurdaları özel cihazlara yerleştirmekte ve kısa sürede geri dönüşüm işlemleri tamamlanmaktadır.

Elektronik Hurda Satışı

Elektronik Hurda Satışı

Elektronik hurda satışı, elinde bu tür hurdaları barındıran kişilerin yaptıkları bir eylemdir. Bilindiği üzere bilgisayar, cep telefonu, radyo, televizyon olmak üzere pek çok cihaz, elektronik hurda kapsamında bulunur. Bu cihazlar, günümüz dünyasında hemen her evde bulunduğu için aslında elektronik hurdaları bulmak o kadar zor değildir.

Ellerinde bu hurdaları barındıran kişiler, hurdaların değeri üzerinden satış yapmak ister. Bu nedenle, mutlaka hurdaların değer tespit çalışmaları yapılmalı, hurdanın ederinde satın alınması için faaliyetler sürdürülmelidir. Elektronik hurda satışı, bireysel müşteriler tarafından yapılabildiği gibi ellerinde bu tür hurdalar bulunan firmalar tarafından da yapılabilir. Bu nedenle elektronik hurdalara ulaşmak, birçok hurda türüne göre çok daha kolaydır.

Elektronik Hurda Alan Yerler

Elektronik Hurda Alan Yerler

Hurdacılık sektörü, Türkiye’de oldukça hızlı bir ilerleme içindedir. Bu durum, sektör içerisinde yer alan firmaların, hurdaların büyük bir bölümünü aldığını ve uygun olanlara geri dönüşüm işlemleri uyguladığını göstermektedir. Bu noktada elektronik hurda dahil olmak üzere pek çok hurda türü, sektörde bulunan firmalar tarafından satın alınmaktadır. Uzman personelleri, gelişmiş cihazları ile hizmetlerini sürdürmekte olan bu firmalar, elektronik hurdaları ederinde satın almakta ve hurdalarda gerekli işlemleri sağlamaktadır.

Hurdaların çevreden toplanması ya da çeşitli yöntemlerle satın alınması, çevre kirliliğini önleme noktasında da oldukça önemlidir. Bu bağlamda elektronik hurda alan yerler, aslında hem ülke ekonomisine katkıda bulunmakta hem de çevre kirliliğimi önleme adına önemli adımlar atmaktadır.

Elektronik Hurda Alan Firmalar

Elektronik Hurda Alan Firmalar

Daha önce de ifade edildiği üzere elektronik hurda alan firmalar, hurdacılık sektöründe yer alan ve geri dönüşüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren firmalardır. Bu firmalar elektronik hurdalarla birlikte farklı hurda türlerini de satın almakta, böylelikle kullanım süresi dolmuş ürünleri geri dönüştürerek üretime yeniden katmaktadır. Elektronik hurdalar, yeniden kullanılamayan hurdalar olarak bilinir. Bu nedenle bu tür hurdalarda genellikle geri dönüşüm işlemleri gerçekleştirilir.

Elektronik hurda alan firmalar, alanında deneyimli ve uzman personelleri çalıştırarak hurda sınıflandırma, ayrıştırma ve hurdaların geri dönüşüm merkezilerine gönderilme çalışmalarının profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlar. Her bir adımın doğru ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesi adına bir hayli önemlidir.

Elektronik Hurda Ayrıştırma

Elektronik Hurda Ayrıştırma

Elektronik hurda ayrıştırma, oldukça önemli adımları bünyesinde toplamaktadır. Hurdaların fiziki olarak ayrıştırılması olarak bilinen bu işlem, aynı tür hurdaların söküm hattına beraber girmelerini sağlar. Bu nedenle aslında bir kolaylık olarak da düşünülebilir. Elektronik hurdalar, ilk etapta ürün gruplarına ayrılır. Daha sonra ise ayrıştırma işlemleri için gerekli adımlar atılır.

Türlerine göre ayrıştırılan elektronik hurdalar; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar gibi başlıklar altında toplanmaktadır. Elektronik hurda ayrıştırma noktasında bir diğer aşama da hurdaların fiziki söküm olarak bilinir. Hurdaların içerisinde yer alan malzemelerin ayrılmasını mümkün kılan bu aşamada bu malzemeler birbirinden ayrılana kadar ayrıştırma işlemi devam ettirilir. Bundan sonraki aşamada ise atık sınıflandırma işlemi yapılır. Bu adımların sırası ile uygulanması sonrasında elektronik hurdalar, geri dönüşüm merkezlerine gönderilmektedir.

Elektronik Hurda Geri Dönüşüm

Elektronik Hurda Geri Dönüşüm

Elektronik hurda geri dönüşüm işlemleri, çeşitli adımlardan meydana gelmektedir. Geri dönüşüm cihazlarına gitmeden önce hurdalar hem fiziksel hem de kimyasal işlemlerden geçer. Bu işlemler sonrasında geri dönüşüm cihazlarına aktarılan elektronik hurdaların içinde yer alan elementler açığa çıkarılmaktadır.

Elektronik hurdaların tekrar kullanılmaları mümkün olmasa da açığa çıkan elementler yeniden üretim sahasına kazandırılabilmektedir. Bu nedenle elektronik hurdaların geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Ayrıca kullanım süreleri dolmuş elektronik ürünler hem doğaya hem de insan sağlığına oldukça ciddi tehditlerde bulunur. Bu hususların tamamı düşünüldüğünde hurdacılık sektörü ve bu sektörde yer alan firmaların hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Elektronik Hurda Fiyatları 2021

Elektronik Hurda Fiyatları 2021

Elektronik hurda fiyatları 2021, pek çok kişi tarafından merak konusu olan hususlardan bir tanesidir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki elektronik hurdaların fiyatları türlerine göre değişiklik gösterir. Fiyatlandırma çalışmaları adına ilgili hurdaların detaylı bir şekilde incelenmesi çok önemlidir. Hurda satışında bulunacak firma / şahıslar, hurdaları ederinde satışa sunmak ister. Bu nedenle fiyatların güncel ve doğru olması, müşterilerin ilgili firmaya güven duyabilmesi adına önemli bir husustur.

Elektronik hurdaların içerisinde yer alan elementlerin değerli olması, bu tür hurdaların yüksek fiyatlarla satışa sunulmasına neden olur. Elektronik hurda fiyatları 2022 üzerinden müşteriler, sahip oldukları hurdaları satabilmekte ve bu hurdaların geri dönüşüm işlemlerinden geçmesini olanaklı hale getirebilmektedir. Daha detaylı bilgi için Google üzerinden de arama sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın