READ MORE

DEĞER ÜRETİYORUZ

Ethic Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak öncelikli hedefimiz en iyi kalitedeki hurda metal ve metal olmayan hurdaları sanayi sektörüne sunmak ve geri kazandırmaktır.

Global olarak bakıldığında ülkemiz en değerli metal üreticilerinin başında yer almaktadır. Global olarak elde ettiğimiz deneyimlerimizi sektörle paylaşarak değer üretmek arzusundayız. Bu doğrultuda elde edilecek sonuçlar ile sanayimizin seri üretimde lider konuma gelmesi, enerji tasarrufunun sağlanması, uzun vadeli tedarikçi olunması ve saf hammadde ihtiyacının azalması gibi bir çok alanda fırsatlar oluşturmak niyetiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Müşterilerine “değer” ve “güven” sağlayan, kaliteli, yenilikçi ve operasyonel mükemmelliği ilke edinen bir anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda her türlü altyapı yatırımını ve iş birliklerini geliştirme amacına istinaden emin adımlarla ilerliyoruz.

Avrupa’da ve denizaşırı ülkelerle yaptığımız işbirliklerini neticesinde alüminyum, çelik ve ferro-alaşım endüstrilerinde kullanılan ürünler üretmekte ve tedarik etmekteyiz. İkincil ve birincil alüminyum endüstrisine yönelik ürünler, sac metal ve profil hurdası gibi tipik hammaddelerin de üretimini ve tedariğini sağlamaktayız. Alüminyum hurda için özel olarak tasarlanan bir öğütücü sistemimizle, hurda mekanik olarak parçalanır ve demir ve organik bileşenlere ayrılabilmektedir. Ayrıca alüminyum hurdasının enerji tasarruflu ve çevre dostu geri dönüşümünü konusunda da hizmetler sunmaktayız.

Kalite politikasının her koşulda sürdürülmesi ve müşteri beklentilerinin hatasız ve özenli bir şekilde karşılanması amacıyla, süreç ve verim odaklı Kalite Yönetim Sistemini geliştirmekte ve uygulamaktayız.

Çevre kirliliğini azaltmak için gerekli her türlü düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak öncelikli hedefimizdir. Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımına yönelik çalışmalar yapmayı ilke edindik. Üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirmenin yanı sıra, faaliyet alanlarımızın planlanması ve uygulanmasında çevreye uyumlu sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya sürdürmekteyiz.

Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmaktayız. Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmeyi önemsiyor ve taahhüt ediyoruz.​​​​

Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamak en önemli sorumluluğumuzdur. Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak bir diğer amacımızdır. Bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak, geliştirmek ve iyileştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.